correlator
correlator
Login Wachtwoord
Starters
www.idingvechstreek.nl
line Bezoekadres:
Dannestraat 12-14
Breukelen
line Postadres:
Postbus 156
3620 AD Breukelen

line Telefoon/fax:
Tel 0346-265225
Fax 0346-261237

line Email:
info@idingvechtstreek.nl

line KvK:
30268149

Starters

Als beginnend ondernemer moet u veel organiseren en regelen. Of het nu gaat over het kiezen van de juiste rechtsvorm of de afweging tussen zelf boekhouden of uitbesteden. We helpen u graag op weg.

Wij zijn zelf ook starter geweest, en weten als geen ander wat daarbij komt kijken.

KennismakenDiensten


Boekhouding
Rapportage
Salarisadministratie
Aangiften
omzetbelasting en loonbelasting

Jaarstukken
Belastingadvies
Aangifte vennootschapbelasting
Aangifte inkomstenbelasting
Overig advies en dienstverlening


Boekhouding

We voeren uw volledige boekhouding of we controleren en completeren de door u gevoerde boekhouding.


Rapportage

We informeren u tijdig over uw financiële prestaties, zodat u beter kunt anticiperen op veranderende bedrijfsomstandigheden. Afhankelijk van de grootte van uw onderneming stellen we een maand- of kwartaalrapportage op.


Salarisadministratie

Een salarisadministratie is niet alleen het tijdig opstellen van een loonstrook, maar omvat meer onderdelen. We kunnen ook de bruto-netto berekeningen en kostenindicaties voor u maken, of u helpen bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst.


Aangiften omzetbelasting en loonbelasting

Uit het voeren van de boekhouding en salarisadministratie volgt aangifte van omzet -en loonbelasting. Wij zorgen voor een tijdige aanlevering van al uw aangiften. Met de online tool Connector controleert en accordeert u eenvoudig aangiften.


Jaarstukken

Door onze rapportagesystematiek heeft de jaarrekening voor u geen verrassingen meer. Wij stellen de jaarrekening en deponeringsstukken voor de Kamer van Koophandel op, en verzorgen – als u dit wenst – de (concept)notulen voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.


Belastingadvies

Hoe meer winst u maakt, hoe meer belasting u betaalt.  Wij helpen u bij het inrichten van een zo efficiënt mogelijke structuur. En we geven u praktische tips om de belasting zo laag mogelijk te houden.


Aangifte vennootschapsbelasting

Uit de jaarstukken volgt de  aangifte vennootschapsbelasting. Wij zorgen voor een tijdige aanlevering van uw aangiften. We hebben een online tool waarmee u eenvoudig aangiften controleert en accordeert.


Aangifte inkomstenbelasting

Of u nu een eenmanszaak of een vennootschap heeft, als particulier moet u jaarlijks een aangifte inkomstenbelasting indienen. Wij zorgen voor een tijdige aanlevering van uw aangiften. En als u wenst, doen we ook de aangifte van uw partner. We hebben een online tool waarmee u eenvoudig aangiften controleert en accordeert.


Overig advies en dienstverlening

Naast de genoemde dienstverlening ondersteunen wij u graag bij:

  • het opstellen van begrotingen, prognoses en budgetten
  • de aanvraag van financieringen
  • het geven van accountantsverklaringen
  • juridische en notariële zaken
  • het oprichten van vennootschappen
  • het regelen van verzekeringen
  • interim-management en (tijdelijke) vervanging van administratieve krachten